Het Sociaal Wijkteam ondersteunt inwoners die vragen hebben over bijvoorbeeld  rondkomen met je geld, opvoeding en zorg voor je kind, ondersteuning en zorg,  vrijwilligerswerk, en nog veel meer. Waar kun je terecht?

Inlooppunt in Sterrenburg
Vanwege de corona-maatregelen was het vertrouwde punt in het Sterrenwiel. Gelukkig kunnen Sterrenburgers nu weer in hun eigen wijk terecht.  Er zijn in de stad 4 inlooppunten / spreekuren. Voor Sterrenburg is dat op een nieuw adres.
Het Sociaal Wijkteam Sterrenburg is nu te vinden in Calisto, Callistolaan 2 (ook het hoofdkantoor van Trivire).

Meer informatie voor de openingstijden en de contactgegevens is te vinden op de website van het Sociaal Wijkteam.

Digitaal, telefonisch en huisbezoeken
Je kunt een afspraak maken op de Calistolaan. Je kunt ook gebruik maken van digitale of telefonische ondersteuning. Het Sociaal Wijkteam biedt als dat nodig is, ook zorg en ondersteuning bij een huisbezoek.
Afgestemd op de zorgvraag van de inwoner en met inachtneming van de corona-richtlijnen.

In de wijk
In de nieuwe afspraken met de Sociaal Wijkteams is nog meer afgesproken. De medewerkers van het Sociaal Wijkteam zijn op drie belangrijke plekken in de wijk actief:
1. Op scholen en bij kinderopvang.
2. Bij plekken voor jeugdgezondheidszorg.
3. In buurthuizen en ontmoetingsplekken in de wijk.

De medewerkers van het Sociaal Wijkteam kunnen ook daar advies geven aan bewoners en vrijwilligers, en afspraken maken met andere professionals. Ook hebben ze door de samenwerking met de praktijkondersteuners jeugd een betere verbinding met de huisartsen.