Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het mediaplatform www.via078.nl. Dit platform werd gecreëerd en wordt beheerd door de beheerder van Via078, Koninginnestraat 79, 3311 te Dordrecht.
Door gebruik van dit mediaplatform aanvaardt u die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe na te leven. Via078 kan, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. Via078 gaat als dusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. Zij garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die website wordt aangeboden.

Via078 heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen. Mocht u enige tekortkoming vinden en/of aanmerkingen hebben naar aanleiding van de inhoud of opbouw van deze site, stuurt u dan uw reactie via e-mail naar de beheerder van deze site.