André Klijmij (links op de foto) is de nieuwe gemeentelijke wijkmanager voor Sterrenburg. Hij volgt Peter van der Linden op (rechts op de foto). Die blijft overigens ook actief in Sterrenburg, met Gezond Rondkomen. André is al volop bezig met kennismaken in de wijk.

Bij wat voor vragen kan wijkmanager André Klijmij je helpen? In het algemeen gaat dat om vragen over de leefbaarheid in de wijk. Over wonen en samenleven in de wijk. Ervaar je overlast of maak je je zorgen over de veiligheid? Misschien heb je vragen over de ontwikkelingen in de wijk of jouw buurtje. Welke voorzieningen zijn er voor kinderen en jongeren of voor ouderen? Ook over jouw ideeën of wensen voor uw wijk kun je met de wijkmanager in gesprek. Of met de bewonersgroep waarin je actief bent.

Informatie
Meer informatie over alle wijkmanagers is te vinden op de website van de gemeente www.dordrecht.nl/wijkmanagers. Daar zie je ook hoe je in contact kunt komen.
Op www.facebook.com/WijkmanagerSterrenburg kun je nieuws over de wijk volgen. Of kijk even op Instagram.