In de gang naar het stiltecentrum van het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk blijft sinds 29 mei 2024 de stichting IRCAS met een plaquette in herinnering.

De genodigden komen die middag bijeen in het Stiltecentrum. Voorzitter Hans de Goeij vertelt dat IRCAS, ‘Stichting Interkerkelijke Regeling Christelijke erediensten Albert Schweitzer ziekenhuis’, haar activiteiten op 25 november 2022 heeft beëindigd. Hij schetst in het kort de historie van de stichting. Sinds 1987 worden door de protestante kerk en de rooms-katholieke kerk in de toenmalige ziekenhuizen oecumenische diensten verzorgd. Vanaf 2003 gaat dat door binnen de Stichting IRCAS. Op het hoogtepunt waren wel 200 vrijwilligers bij IRCAS betrokken. Het is “oecumene van de bovenste plank”.

Geestelijk welzijn
Financieel directeur Raad van bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis vindt het belangrijk dat IRCAS stond voor het geestelijk welzijn van de patiënten. “Ziek zijn is meer dan het fysieke. Heel veel vrijwilligers hebben bijgedragen een de geestelijke gezondheid van onze patiënten.”

Uitbreiding
Eerder waren de diensten in het voormalige Refaja en het Zwijndrechtse Jacobus-ziekenhuis komen te vervallen en blijven de vieringen beperkt tot de locatie Dordwijk. Na de uitbreiding van het Albert Schweizer ziekenhuis, locatie Dordwijk ontwerpt interieurarchitect Paul Seesink in 2011 nieuw liturgisch meubilair voor de aula. Daarnaast tekende hij ook het IRCAS-logo. Paul geeft nog een korte toelichting op het ontwerp. In het beeldmerk is een christelijk kruisteken verwerkt en een ‘zacht’ lettertype gebruikt. Het kleurgebruik is afgeleid van dat van het ASz-logo, waarbij Paul rekening houdt met de uitvoering in grijswaarden van het liturgieboekje.

Van buiten
Opvallend is dat de laatste jaren de vieringen in de aula van het ziekenhuis naast patiënten en hun familie ook deelnemers vanuit de omgeving van het ziekenhuis mag ontvangen. Vooral als in 2015 de katholieke Emmanuel-kerk aan de Oudendijk haar deuren sluit, zoeken veel parochianen ’s zondags hun toevlucht in de ziekenhuis-aula.

Besluit
Reden voor de opheffing van de stichting is dat de belangstelling de laatste paar jaar sterk afneemt. De ligtijd van patiënten wordt korter. Als de opnametijd toch langer duurt volgen zij per livestream de kerkdienst van hun eigen parochie of gemeente op tablet of telefoon. Ook de corona-tijd draagt bij aan de bezoekafname. In overleg met de Raad van Bestuur van het Albert Schweizer besluit het bestuur van IRCAS in 2022 om te stoppen.

Plakje cake
De dames Thea Kubbinga en Nel Volker onthullen het logo aan de gangmuur bij het Stiltecentrum. Natuurlijk mocht na die korte plechtigheid bij koffie en thee het smakelijke plakje cake niet ontbreken. Het was een vertrouwde bijlage tijdens de nazit en ontmoeting na de IRCAS-vieringen in de aula.