De gemeente Dordrecht wil voor alle bestaande woningen met een WOZ-waarde tot € 355.000,- opkoopbescherming invoeren. Dat houdt in dat kopers van een woning tot die prijs, daar zelf moeten gaan wonen. Zo maken starters op de koopmarkt en doorstromers meer kans op een koopwoning. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel kan de regeling in maart ingaan.

Beleggers kopen veel woningen op. Daarna worden de koopwoningen verhuurd. Iedereen die een woning wil kopen, heeft zo meer concurrentie. Het wordt dan erg moeilijk een koophuis te vinden.
Dordrecht wil de regeling invoeren in alle wijken, dus ook in Sterrenburg.

Tot welke verkoopprijs?
De grens van € 355.000,- WOZ-waarde betekent in de praktijk dat alle woningen met een verkoopprijs tot ruim € 400.000,- onder de regeling vallen De nieuwe regeling betekent dat een woning de eerste vier jaar na aankoop niet verhuurd mag worden.
Er is een uitzondering mogelijk voor verhuur aan directe familie, voor tijdelijke verhuur en voor woningen die bij een winkel of bedrijfspand horen.

Om goed te kunnen controleren en handhaven is er inzet van extra medewerkers nodig. Het college van burgemeester en wethouders wil die direct inzetten.