Op donderdag 5 oktober start de nieuwe serie kroegcolleges in Visser’s Poffertjes, Groenmarkt 9 te Dordrecht. Het eerste college zal worden gegeven door drs. Willem Pijpers. Hij studeerde economische en sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en was vele jaren als docent aardrijkskunde en schooldecaan verbonden aan respectievelijk de sg. Noordendijk en het Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht.

Onder de titel ‘Van rivierlandschap naar een landschap met ruimte voor de rivier’, wordt uitgelegd hoe een rivier in een laagland een landschap vormt. Daarna komen de bewoners die het landschap bewoonbaar maken, waarvoor dijken worden aangelegd. Door veranderingen in het klimaat en in het stroomgebied wordt het noodzakelijk het beleid aan te passen. Er moet ruimte aan de rivier worden gegeven. Hiervan zullen enkele voorbeelden worden getoond en tenslotte gaat de spreker in op recente ontwikkelingen op het Eiland van Dordrecht met betrekking tot de plannen van Rijkswaterstaat om de Hel- en Zuilespolder te ontpolderen.

Kroegcolleges zijn gratis toegankelijke, laagdrempelige lezingen waarin een verscheidenheid aan onderwerpen wordt behandeld, die al dan niet een specifiek Dordts tintje hebben. De colleges, een initiatief van Remy Balistreri en Kees Klok, beginnen om 20.00u en zijn in de regel niet later dan 21.00u afgelopen, waarna er gelegenheid is tot vragen stellen en gezellig napraten. Tot en met april wordt iedere eerste donderdag van de maand een kroegcollege gehouden, met in december een extra verrassing die nog even geheim blijft.

Foto: Kees Klok