Het kroegcollege van 7 maart in Visser’s Poffertjes, Groenmarkt 9, Dordrecht. wordt gegeven door de Dordtse juriste Jehanne Hulsman. Onderwerp is: wie maakt wat recht is? Heel veel Nederlanders weten niet precies wat wel en niet mag. Mag je een tafeltje voor je huis op de stoep zetten en daar wijn drinken, tegen een bosje plassen als er geen openbaar toilet in de buurt is, of in een park roken? Vooral de Algemeen Plaatselijke Verordening, de locale wetgeving, verbiedt veel dat ons direct raakt. Wie maakt die regels? Wat weten we ervan?

Na een ernstig ongeval schakelde Hulsman van professioneel musicus om naar een studie rechten. In 2010 begon ze een sociale advocatenpraktijk, waarin ze nog steeds actief is. Ook brengt zij het gedachtengoed van wijlen professor Louk Hulsman, over de schadelijke gevolgen van het strafrecht, internationaal onder de aandacht.

Het kroegcollege begint om 20.00u. De toegang is gratis.

Foto: Kees Klok