Scholengemeenschap Willem de Zwijger start met wetenschapsklas (2017-2018)

PAPENDRECHT. Het Willem de Zwijger College start volgend schooljaar met een wetenschapsklas. Doel daarvan is om leerlingen op het gymnasium beter voor te bereiden op het wetenschappelijk onderwijs.

In de praktijk laat de aansluiting met het gymnasium vaak te te wensen over. Met deze nieuwe klas wil de school de leerlingen onderzoekend laten leren en lerend laten onderzoeken. De gymnasiasten vinden zelf dat ze te gering aan onderzoeksprojecten en aan hun wetenschappelijke houding kunnen werken

In de nieuwe klas ontwikkelen de gymnasiasten onder meer de zelfstandigheid en een kritische houding. De leerlingen leren in de nieuwe wetenschapsklas vanuit meerdere perspectieven te kijken dan alleen uit hun eigen nadenken over zaken. Dit geeft hen een beter beeld van wat wetenschap is. Ook wordt een gelijkwaardige relatie tussen leerlingen en docenten gestimuleerd: elkaar inspireren en constant uitdagen.

In de wetenschapsklas krijgen de leerlingen onder meer sterrenkunde, psychologie, ze leren er debatteren en ook voor hun Engels is veel extra aandacht. Een goede beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk bij wetenschappelijk onderwijs. Leerlingen die in aanmerking willen komen voor de nieuwe klas, moeten eerst een motivatiegesprek voeren.

Voor veel leerlingen is een wetenschapper nog altijd iemand die in een witte jas allerlei proefjes doet, maar het is zoveel meer!