Op het eiland van Dordrecht is bij ca. 8.000 essen een ziekte waargenomen, de essentaksterfte, ook wel essensterfte genoemd. Essentaksterfte is bij uitstek een boomziekte die vooral in de buitengebieden voorkomt. Op dit moment is er nog geen adequate oplossing om de ziekte te bestrijden.

DORDRECHT. Er lijkt een ramp aan te komen voor de 8.000 essen op het eiland van Dordrecht. Het overgrote deel lijkt te zijn besmet met de essentaksterfte.

De ziekte werd in 2013 voor het eerst waargenomen en is sindsdien alleen maar toegenomen. De gemeente liet er bij wijze van steekproef 55 onderzoeken en daarvan bleek 80 procent te zijn besmet.

De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel, die symptomen op bladeren, takken en stammen veroorzaakt. De ziekte openbaart zich in eerste door afsterven van bladeren en komt vooral voor bij jonge bomen op vochtige plekken. Bomen besmetten elkaar als de schimmel door de wind verspreid wordt. Er is nog geen directe aanleiding voor het kappen van de essen. De gemeente gaat pas de bomen kappen als bomen op een plek staan waar ze gevaar voor mensen kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld langs fiets- of wandelpaden.