foto:GroenLinks Dordrecht

Zondagmiddag kwamen in het Wantijpark, naar mijn mening veel te weinig mensen bijeen voor het door Groenlinks georganiseerde woonprotest.

Chris van den Boogaart van Benschop (op de voorgrond) beheert de woon portefeuille bij Groenlinks

Desondanks was het een zeer geslaagde middag. Alle Linkse partijen waren aanwezig en waren dezelfde mening toegedaan. Zoals het nu gaat, gaat het niet langer! Het lijkt erop dat Links elkaar op dit vlak heeft gevonden en gezamenlijk een vuist wil maken. Dat het huidige gemeentebestuur inzet op dure huizen bouwen om het gemiddelde inkomen van de Dordtenaren te upgraden, is op zich helemaal niet zo slecht. Ware het niet dat er vooral sociale huurwoningen worden gesloopt en daarvoor niet zo veel terugkomt. Landelijk is volgens de aanwezige partijen een groot tekort aan sociale woningbouw. van het totale nieuwbouw aanbod zou dertig procent sociaal moeten zijn. In onze stad is dat zeker niet het geval met slechts een percentage van tien procent. De dure huizen die worden gebouwd, zijn niet voor de Dordtse inwoners maar hoofdzakelijk bedoeld voor mensen van buitenaf met een goed gevulde portemonnee. Op den duur kan het dan niet anders, dat we Amsterdamse situaties krijgen. Daarmee wil ik zeggen dat in Amsterdam geen Amsterdammers meer wonen. Die zijn allemaal weggejaagd naar onder andere Almere. Het kan toch niet zo zijn dat Zwijndrecht ons Almere gaat worden?

Laten we hopen dat wij als Dordtenaren ons dat niet laten gebeuren en het park de volgende editie vol staat.