In de Stratosfeerstraat in Sterrenburg, een zijstraat van de Blaauwweg, zijn de werkzaamheden gestart. Vorige week al voor de verbetering van de groeiplaatsen van de bomen. Deze week ook voor de vervanging van het riool. Volgend jaar (waarschijnlijk) volgt dan de herinrichting van de straat.

Het nieuwe riool heeft twee delen: voor afvalwater en voor het (veel schonere) regenwater. Dat is beter voor ons milieu. Na het vervangen van het riool, legt de aannemer de straat tijdelijk dicht met klinkers. De ondergrond moet dan ongeveer een jaar goed kunnen nazakken (inklinken). dat voorkomt dat er al weer snel verzakkingen komen in de nieuwe bestrating. Bewoners van de Stratosfeerstraat konden eerder al meepraten over het ontwerp. Bovendien vraagt de gemeente aandacht voor het klimaat. Wat kunnen bewoners zelf doen? Verder is er aandacht voor spelen en bewegen.

Meer weten?
Alles wat er te weten is over de Stratosfeerstraat, is te vinden op de website van de gemeente Dordecht.