Marroussia doet al 8 jaar over het vwo. "Qua denken ben ik hoogbegaafd, maar ik doe alles heel langzaam", legt de ambassadrice van deze nieuwe onderwijsvorm uit. Ze denkt dan ook dat deze onderwijsvorm haar erg geholpen zou hebben.

DORDRECHT. Een leerling van het Stedelijk Dalton Lyceum wil af van het systeem van schooltijden, klassen en niveaus. Voor haar profielwerkstuk heeft ze hier onderzoek naar gedaan, en haar resultaten presenteerde ze onlangs.
In deze onderwijsvorm zijn er geen traditionele klassen en lesroosters meer. Leerlingen kunnen per vak bepalen of ze dit bijvoorbeeld op vmbo, havo of vwo-niveau willen volgen. Iedereen kan verder zelf bepalen wanneer ze naar een vak komen om vragen te stellen, en wanneer ze de toets willen maken.