Ellenlange zwaarbeladen treinen trillen omwonenden uit bed.
De treinen passeren monumentale huizen die dichtbij aan het spoor staan. Op een deel nabij het Onderwijsmuseum mist een geluidswal. De mensen kunnen niet ongestoord radio en tv kijken en worden wakker getrild uit hun bed.

Over het Dordtse spoor rijden al jaren meer treinen met gevaarlijke stoffen dan is afgesproken, wat de kans op een ramp vergroot.

Gemeente Dordrecht horen we niet over gevaarlijke stoffen. Omwonenden wijzen vooral naar het tastbare: de trillingen die kasten laten schudden en scheuren in huizen veroorzaken en een oorverdovend geluid waardoor je elkaar binnenshuis niet verstaat. De gemeente wil een nieuw spoor, speciaal voor goederentreinen die dan niet meer langs huizen denderen.

Wat als een rijdende giftrein ontploft in Dordrecht? De kans is klein, maar de mogelijke gevolgen zijn enorm.

Omwonenden willen één ding: een omgeving zonder gevaar en last. Dit geldt voor de voorbijrijdende zware goederentreinen en de voorbijrijdende denderende zware tractoren.

Ze ervaren dag in dag uit irritatie, stress en slaapverstoringen. Geluidsoverlast en trillingen hebben hetzelfde effect op de gezondheid en kan bovendien leiden tot een hogere bloeddruk en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen.

Scheuren in woonhuis veroorzaakt door zwaar verkeer op het spoor en op de nabijgelegen weg. (foto: woonhuis omgeving Bellevuestraat)

,,Langs het spoor en de parallelle weg is het extreem lawaaierig en trillerig door zware met tanks beladen goederentreinen: gevaarlijke stoffen en zware vrachtwagens of tractors. Een geluidsscherm was hier al tig jaar geleden beloofd door ProRail”, laat een boze bewoner omgeving Havenstraat weten. “De belofte van ProRail is weinig waard. Ook de gemeente doet niks: een gesprek over zwaar landbouwverkeer op de weg wordt makkelijk weggemoffeld. We zitten hier dubbelop in de geluidsoverlast en trillingen. Ons huis is nieuw gefundeerd en allang gezet, en goed geïsoleerd. Toch ontstaan er nieuwe scheuren door dagelijkse trillingen en kan je elkaar binnen niet verstaan als zo’n zware goederentrein of tractor langs komt.”

Helaas zal het aantal goederentreinen op het Dordtse spoor in de toekomst toenemen, als het aan het ministerie ligt.

 

Er is een kloof tussen burgers en politiek. Juist daarom wil ik voor de omwonenden opkomen. De lokale politiek is passief en veel te braaf en het ís simpel: wordt wakker en peil op korte termijn het geluid en de trillingen. Kies voor inwoners in plaats van systemen. Ga de effecten en hinderbeleving in en om het huis in kaart brengen. De praktijk is geen pretje en het politieke spel is allerminst een pretje. Ik hoop van harte dat de onderzoeksresultaten discussie oproept die uiteindelijk bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.