Op Dordrecht.net pleit Biograaf Wim Huijser van C.Buddingh’ voor een standbeeld in Dordrecht voor de dichter/Dordtenaar.

Hij volgt daarmee Columnist Kees Thies, die in AD De Dordtenaar al meermalen voor een standbeeld pleitte ergens in de binnenstad van Dordrecht.
Bij de plaatsing van het middelmatige Willem de Zwijger monument in 2018 dat Dordrecht opgedrongen werd door een Zwijgerfan uit België en bij gelegenheid van Budingh’s 100e geboortedag stelde ik het volgende voor:
“In 1857 werd in Weimar een monument opgericht voor twee bevlogen en bevriende kunstenaars Goethe en Schiller. Het werd een van de meest geliefde monumenten in Duitsland en ver daarbuiten. Zelfs in China en de Verenigde Staten werden replica’s van het origineel opgesteld.
Ook Dordrecht kent zo’n geliefd kunstenaarspaar: Kees Buddingh’ en Otto Dicke. Beiden 100 jaar geleden geboren, beiden ereburger van de stad. Voor Buddingh’ werd het brugwachtershuisje voorzien van een info-bord, (in dat brugwachtershuisje had Otto in 1944 zijn eerste atelier) en Oud Dordrecht gaf een jaarboek uit waarbij Otto goed ‘uit de verf’ kwam.
Kees en Otto waren goede vrienden. Kees had in Pictura zijn werkkamer naast het atelier van Otto en ze gingen vaak samen een partijtje driebandenbiljart leggen in het nabijgelegen café Loeve. Otto maakte de illustraties bij boeken van Kees en met name bij de strip Spekkie en Blekkie, de meewarige kruipers, voor het Dordtsch Dagblad (en het Kwartet), een samenwerking van 10 jaar, 1955-1965. (Otto maakte 8000 tekeningen).
Er is een mooie foto van Kees en Otto uit 1983 in Bellevue bij de heruitgave van de strip. De foto zou een model kunnen zijn voor een gezamenlijk standbeeld.

Beiden hebben al een plein (c.q. pleintje) naar hen vernoemd, en Buddingh’ is met een bescheiden plaquette aan zijn woonhuis in de Bankstraat geëerd, maar het wordt tijd dat deze beide helden het straatbeeld met hun gestalte in brons gaan verrijken.
Het Otto Dicke plein lijkt de beste locatie.
Dit idee vond weerklank bij RTVRijnmond/Dordt, de lokale pers, het Buddingh’genootschap. Nu de plaatselijke politiek nog”.
Inmiddels in Wethouder Sleeking voorstander van een Buddingh’ monument. In de Canon van Dordrecht wordt Otto Dicke ook gekoppeld aan Cees Buddingh’. Het Buddingh’genootschap betuigt adhesie. De eigenaar van Restaurant Buddingh (zonder apostrofe) vertrouwde mij toe dat hij een Buddingh’ monument ook financieel wilde steunen (maar dat was voor de coronacrisis).
Dordrecht heeft een historie van halfbakken historische standbeelden. Het is te hopen dat een beeld tot stand komt dat de karakteristieke kop en houding van ons aller Kees volledig weerspiegelt (en dito van Otto natuurlijk)