Natuur in de stad is belangrijk. Deze heeft een extra waarde als de natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. Hiervoor is een netwerk van leefgebieden en verbindingzones voor flora en fauna nodig, dat aansluit op natuur in het buitengebied. De gemeente heeft in de periode van 2008-2013 met het programma Stedelijke Ecologische Structuur veel bereikt. De maatregelen in het beleidsplan zijn uitgewerkt in concrete projecten. Het ging bijvoorbeeld om het herstel van parken, het creëren van broedplaatsen of het aanleggen en verbeteren van faunapassages voor dieren.

DORDRECHT. Dordrecht heeft een spectaculair plan: het hele gebied onder het eiland van Dordrecht gaat een nieuw recreatie- en natuurgebied worden van in totaal 750 hectare groot. Dat is één van de grootste nieuwe natuurgebieden in Nederland en wordt een extra stuk Biesbosch. Er zijn weinig steden in Nederland, die zo’n groot natuurgebied direct naast de deur krijgen. Met het maken van dit grote nieuwe gebied komt veel natuur terug, aan de rand van Dordrecht, maar ook in de stad zelf. We zullen te weten komen wat dat betekent voor de natuur en de mensen in en om Dordrecht. Op een aantal plekken komen de zoetwatergetijden terug: een natuurverschijnsel dat nergens anders ter wereld te vinden is. Met ecologen Rob Haan en Renée Normann gaan we op zoek naar dieren die daar baat bij hebben, zoals bevers en de Noordse Woelmuis, een diertje dat nog uit de ijstijd stamt. En: De Sint-Elisabethsvloed, die 30 dorpen wegvaagde en de oorsprong is van de Biesbosch.

Video: Nederland Natuur.