Foto: Ilse Schrier

GAAT DE PROVINCIE ZELF WONINGEN BOUWEN? HOE MAKEN WE HET BUSVERVOER WEER AANTREKKELIJK? HOE GAAN WE NAAR 0 UITSTOOT VAN ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN? De Provincie gaat over een aantal belangrijke thema’s in onze stad. En de leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer: Wij willen dan ook in debat met politieke partijen over o.a.: WONEN: Hoe komen inwoners aan een betaalbare woning. Gaat de Provincie ook zelf woningen bouwen? CHEMOURS: Hoe gaan we naar 0-uitstoot in 2026 ENERGIETRANSITIE: Hoe houden we het betaalbaar en Hoe halen we onze doelen? OPENBAAR VERVOER: Hoe maken we het weer aantrekkelijk? Hoe wordt het een goed alternatief voor de auto? Gratis busvervoer? Andere onderwerpen als Burgerberaad (daar wordt nu mee geëxperimenteerd. door Provincie, wat doet men met de uitkomsten?); Natuur in de stad; Klimaat; Stimulering regionale economie kunnen aan de orde komen en uiteraard is er ruimte voor vragen vanuit de zaal. Deelnemers Debat (in volgorde van aanmelding): 1. Pieter Groenewege / Fractievoorzitter PVDD Dordrecht / nr. 22 kandidatenlijst / 2. Ruby Pichel / Fractievoorzitter Forum Dordrecht / Kandidaat / 3. Adem Mustafa / PvdA / nr. 02 kandidatenlijst / 4. Tobias Grond / D66 / nr. 7 kandidatenlijst / 5. Henk de Vree / PVV / 6. Nol van Gerven / GROENLINKS kandidaat / 7. Lies van Aelst / Lijsttrekker SP / 8. Axel Broekhuizen / VVD kandidaat nr. 6 / 9. Dagmar van den Herik / CDA kandidaat / 10. Arjan Witte / ChristenUnie / Kandidaat nr. 3 / 11. Tessa Beeloo / Volt-kandidaat / 12. Gerard van de Breevaart / SGP kandidaat / Via Cultura Live – Verkiezingsdebat Provinciale Staten ZH is donderdagavond 16 februari 2023 live via de ether uitgezonden bij RTV Papendrecht, en vanaf 21:00 uur bij ATOS RTV. En op zaterdag 18 februari 2023 vanaf 08:00 uur en zondag vanaf 10:00 uur bij DrechtstadFM/ RTV Dordrecht. Op televisie bij RTV Dordrecht is het programma uitgezonden op woensdag 22 februari 2023.

BELUISTER HIER DE PODCAST