De gemeenteraad heeft haar kerstreces. Als de lokale politici in januari 2022 weer hun volksvertegenwoordigende taak oppakken begint ook de campagne en dingen veel van hen weer naar de gunst van de kiezer.
Ruim 20% van de raadsleden wierp in deze raadsperiode de idealen waarmee ze werden gekozen af; ze verlieten de partij waarvoor ze het kiezersmandaat kregen. Van de acht raadsleden van Beter Voor Dordt stampten er zeven ontevreden de fractiekamer uit. Mevrouw Jager startte als raadslid voor de SP, ging als éénvrouwsfractie verder en eindigt deze periode als lid van de tweemansfractie van Beter Voor Dordt. Een andere SP-coryfee, Renate Dudok, verliet de politiek en prijkt nu op de kieslijst van de Verenigde Senioren Partij.
Er vertrokken sowieso nogal wat raadsleden. Kevin Noels en Karin Castelijn van D66 verlieten na een onverkwikkelijke soap de raad. Het effect van al het gehannes bij de Democraten ‘66 is dat zij in 2022 niet meedoen aan de verkiezingen in Dordrecht. Een BVD-raadslid stokte vanwege een verhuizing. Renate Dudok stapte op vanwege persoonlijke redenen.
Niet eerder was de Dordtse gemeenteraad zo’n duiventil. Inmiddels stond in AD de Dordtenaar te lezen dat David Schalken verwacht dat Beter Voor Dordt gewoon weer de grootste partij wordt. De man die zijn complete fractie zag vertrekken is opnieuw lijsttrekker en op plek 2 staat Marco Stam, die bepaald niet kan terugblikken op een succesvolle periode als wethouder. Loudy Nijhof (ex-Beter Voor Dordt) van Fractie Nijhof vertrekt als gelukszoekster naar Mooi Open Eerlijk Duurzaam Dordt (MOEDD), het nieuwe politieke speeltje van Eric Meijer (ex PvdA), de Dordtse ‘Jan Nagel’. De overige leden van de Fractie Nijhof beginnen hun eigen lokale partij: ‘Op Ons Eiland’. Waarvoor deze weggelopen BVD-ers inhoudelijk staan en wat zij willen bereiken in de volgende raadsperiode is nog niet duidelijk. Het pluche lijkt belangrijker dan de plannen.
Twee nieuwe lokale partijen erbij. Het is echt de vraag wat dat toevoegt aan de lange lijst van politieke partijen waaruit u straks kunt kiezen en waaraan ook DENK en de Partij voor de Dieren in Dordt voor het eerst worden toegevoegd. Misschien zelfs ook nog wel Forum Voor Democratie. Dat is vooralsnog niet duidelijk, maar nog wel mogelijk.
Na een tumultueuze raadsperiode maakt Dordrecht zich op voor turbulente gemeenteraadsverkiezingen. Nu maar hopen dat de kiezers straks in het stemhokje zo verstandig zijn op een gedegen, consistente kandidaat (V/M) te stemmen die niet louter pluchegeil is, maar die er vooral voor gaat de stad en haar inwoners te dienen in het hoogste gezagsdragende orgaan dat onze stad heeft.