Foto: Jack 't Lam

Als de gemoederen hoog oplaaien, gaat het meestal over parkeren of over bomenkap. Soms vallen die onderwerpen samen. Bijvoorbeeld als geparkeerde auto’s onder een dikke laag pikkende troep komen te zitten die vanuit de bomen neerdaalt of als ze ongelooflijk worden ondergescheten door vogels die op de takken met elkaar aan het chillen zijn.

Of het valt samen omdat gezonde bomen brutaal in de weg staan daar waar mensen liefst hun auto willen parkeren. Dat is aan de orde aan de Stadspolderring in Stadspolders. De Commissie Fysieke Leefomgeving praat er 13 januari 2021 over. Verplaatsing van de gezonde bomen, Platanen om precies te zijn, zou bijna een miljoen kosten. Het college van B&W besloot daarom maar tot kap. Dat is tegen het zere been van Stichting Het Wantij. Een stichting waarvan ik weet dat zij in gerechtelijke procedures al wat overwinningen hebben geboekt en daardoor bomen hebben gered.

Ook nu zegt Stichting Het Wantij dat de benodigde en gewenste verhoging van het maaiveld en het aanleggen van parkeerplaatsen prima samengaat met het behoud van de bomen. Onderwijl klinkt er vanuit de omgeving luid dat omwonenden de bomen liever vandaag dan morgen geveld zien. Al zijn er ook bewoners die dat dan weer met lede ogen aanzien.

Op een andere plek op ons eiland slingert de oude Zeedijk sierlijk door het polderland. Een dijk waarlangs zestig jaar oude Populieren en enkele Essen een prachtige onderbreking van het vlakke land vormen. Hier is het pleit al beslecht en is de kap van honderden bomen begonnen. De bomen zijn ziek en verkeren niet in al te beste staat. Althans zo luidt de uitleg. Het leidde tot verontwaardigde reacties op Facebook en Twitter. De gemeente zorgt weliswaar voor het herplanten van bomen, maar deze jonge bomen hebben nog heel wat jaren te gaan voordat zij het postuur en statuur hebben van hun voorouders die straks zijn gekapt.

Stichting Het Wantij bepleit inmiddels sommige bomen de monumentenstatus te geven. Geen gekke gedachte, omdat het aantasten van een monument niet zonder slag of stoot gaat. Hoewel er dan weet andere sabotage praktijken kunnen ontstaan. Het hardnekkige gerucht gaat dat de majestueuze Kastanjebomen die ooit ‘t Groothoofd een schilderachtige aanblik gaven stiekem zijn vergiftigd. Ze werden een jaar of zes geleden gekapt en vervangen door iele Iepen.

Vast staat dat bomen een heel positief effect hebben op onze leefomgeving en dat de gemeente Dordrecht, ook al dragen we de titel ‘City of trees’, beter dan nu gebeurt met fraaie bomen om kan gaan.