Meer praten, transparanter bouwplannen maken

Opnieuw gaat de gemeenteraad praten over stroomstation KV50 langs de Oranjelaan. Maar in plaats van iedere keer binnenkamers hierover te praten zouden er daar nú echt minder appartementen gebouwd moeten worden. In plaats van de huidige plannen is het tijd voor een alternatief.

‘Waar gaat het in de communicatie steeds mis gemeente’. Omwonenden hebben misschien het nakijken. Om dit debacle sneller op te lossen zal de gemeenteraad de kaarten opnieuw moeten schudden. Minder of anders bouwen.

Het probleem begint bij gemeentelijke zetten enerzijds, en gemis aan uitvoerige communicatie en flexibiliteit anderzijds.

Er is duidelijk geen goede communicatie geweest bij de planvorming tussen de verschillende partijen en aspirant kopers / omwonenden.

Wat opvalt in de argumentatie van wethouder Sleeking is dat een groot belang geacht wordt in het huidige ontwerp. Het lijkt hier een politieke zet om de bouw gerealiseerd te krijgen. Ondanks veel onduidelijkheden en mogelijke twistpunten.

Door in overleg te gaan met de omwonenden is misschien tot alternatieve ontwerpoplossingen te komen.

Gemeente heb het lef om het plan aan te passen. Aanvullend onderzoek naar de communicatie ontwerpvrijheid kost onnodig veel geld en tijd. Problemen kunnen enkel in overleg met omwonenden voorkomen worden. Toon dat lef!