Het kroegcollege van donderdag 2 februari in Visser’s Poffertjes (Groenmarkt 9, Dordrecht) wordt deze avond gegeven door de historici Guus de Landtsheer en Kees Klok. Beiden zijn in Dordrecht onder meer bekend als oud-docenten, en in het geval van Guus de Landtsheer ook als conrector, in het middelbaar onderwijs.

Zij zullen spreken over hun onderzoek naar het Department Dordrecht van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen (ook bekend als ‘Het Nut’). De Dordtse afdeling van Het Nut was actief vanaf de oprichting in 1790 tot aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw en was van grote betekenis op het gebied van onder meer het onderwijs, de gezondheidszorg, de armoedebestrijding en het culturele leven. De Landtsheer en Klok zullen een aantal onderwerpen uit de rijke en soms verrassende geschiedenis van het Departement nader onder de loep nemen.

Het kroegcollege begint om 20.00u (inloop vanaf 19.30u) en duurt tot ongeveer 21.00u. Daarna is er gelegenheid tot napraten met de sprekers. De toegang is gratis.

Foto: Kees Klok