Officieel mag je alleen praten over het algemeen belang en het verschil tussen politieke partijen en personen dient zich te beperken tot hun politieke beginselen en overtuigingen. Dat achter die beginselen en overtuigingen ook concrete belangen schuil gaan, wordt vaak weggedrukt.

Welke belangen door wie zijn ingebracht en hoe die gewogen zijn, is extra relevant voor voorbereiding van politieke vergaderingen, juist voor de standpunten en belangenafweging van gemeenteraadsleden. Dat de meeste politieke partijen zijn opgericht, omdat specifieke (en uiterst fatsoenlijke) belangen niet of onvoldoende werden behartigd, zijn wij of vergeten of wij willen het niet meer weten.

‘Maak van dorpspolitiek integrale politiek’

Eerlijk gezegd is het niet heel lang geleden dat binnen de politieke vergaderingen de collectieve benadering werd gemist, o.a. op een voorbereiding van stukken over sportaccomodaties. Ik noem dit het ‘didactisch contract’, wat betekent dat vooral niet de verantwoordelijke partij schuldig is.

Een beetje onhandig aangepakt en hopelijk niet de bedoeling, maar wel de terugkerende realiteit. Laten we hopen dat het met het kritisch denkvermogen van sommige politici in elk geval wel goedkomt.