Foto: Jeroen Niemeijer
Het Weizigtpark houdt de gemoederen bezig. Verontruste omwonenden zijn fel gekant tegen de plannen die de gemeente met het Weizigtpark heeft.
Het plan voor het park is onderdeel van het ‘zuidelijk stationsgebied’. In september 2021 stemde de gemeenteraad unaniem in met de vanuit het (vorige) college van B&W gepresenteerde plannen.
Die plannen moeten de bereikbaarheid van de zuidzijde van het station (via het park) aanmerkelijk verbeteren. Daarin speelt de toegang tot de nieuw te bouwen fietsenstalling (capaciteit 2000 fietsen) een grote rol.
Het gemeentebestuur kiest voor brede paden door het park met een ‘shared space’ principe; fietsers, scooters, voetgangers, spelende kinderen delen dezelfde ruimte. Er worden 118 bomen gekapt. Daarvoor komen er 145 terug, al zijn die natuurlijk kleiner. Veel bosschages en struiken worden verwijderd om het park sociaal veiliger te maken.
Voorafgaand aan het besluit in september 2021 was er nauwelijks ophef over de plannen. Ook de Dordtse bomenridders maakten geen bezwaar tegen de voorgenomen kap. Zij leken de overwegingen die het stadsbestuur had te steunen.
Foto: Jeroen Niemeijer

Dat maakt de situatie nu een lastige. Er ligt immers inmiddels een besluit. Al willen actievoerders dat besluit aanvechten en hopen zij erop dat de gemeenteraad op haar schreden terugkeert.

Wij zijn benieuwd of de politieke partijen de rug recht houden en voet bij stuk of dat er vanuit de ontstane onrust ook in de politiek discussie ontstaat over het plan voor het Weizigtpark dat dit najaar wordt uitgevoerd.