Huis ter Merwede in volle glorie

DORDRECHT. Huis te Merwe(de) of Kasteel Ter Merwe is een voormalig middeleeuws kasteel ten oosten van de stad Dordrecht aan de Merwede. Het kasteel is gebouwd tussen de jaren 1307 en 1335 op het knooppunt van de rivieren Oude Maas, Noord en Merwede, als plaats waar het stapelrecht werd uitgeoefend.

RUINE van het Huis te Merwede. Overblijfsel van het kasteel der Heren van de Merwede ten noordoosten van de stad. Verwoest waarschijnlijk bij de St. Elisabethsvloed in 1421. De ruine bestaat uit een gedeelte van een zware donjon (XIV), aan de buitenzijde versierd met vlechtwerkplatronen van verglaasde steen. Uitgekraagd spietorentje en resten van een gemetselde trap. Objecten van algemeen belang wegens bijzondere oudheidkundige en kunsthistorische waarde. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Huis te Merwede is een van de oudste kasteelruïnes in Nederland (al vanaf 1418).[1] Van het kasteel resteert nog een 14e-eeuwse toren met muren van ongeveer twee meter dikte, die achter een gevangenis en een industrieterrein ligt. Video: R Drone

Video: Joost

Footage van de ruïnes van het kasteel op de Merwede, de oudste ruïne in Nederland. Gebouwd in 1307 werd het in 1421 door de overstroming van St. Elizabeth vernietigd. In 2010 werden de toen overgroeide ruïnes gestabiliseerd en bewaard voor de toekomst.

Video: Huis te Merwede, reconstructie van vanaf 1418 gesloopt kasteel bij Dordrecht. Gemaakt voor erfgoedcentrum DIEP door Zock Design, Dordrecht.