Jacob Cats als inspiratiebron in kader viering Synode

DORDRECHT. Jacob Cats (1577 – 1660) heeft zijn belangrijkste werken in Dordrecht geschreven. Cats heeft dertien jaar in Dordrecht gewoond en gewerkt.

Hij was er pensionaris van 1623 tot 1636. Zijn komst naar Dordrecht was een promotie, eerder was hij pensionaris van Middelburg. Jacobs Cats verliet Dordrecht nadat hij opnieuw werd bevorderd. Hij werd benoemd tot pensionaris van de Staten van Holland en vertrok naar Den Haag.

‘Kinderen zijn hinderen’

Jacobs Cats

Jacob Cats woonde in de Hoge Nieuwstraat. dat helaas is afgebroken. In zijn jaren in Dordrecht schreef Jacob Cats zijn belangrijkste gedichten, die grote invloed hadden op het huisgezin in de 17e, 18e en ook nog 19e eeuw. Bij veel mensen stonden in die tijd maar twee boeken op de plank: de bijbel en het verzamelde werk van Cats.

De belangrijkste werken zijn Het Houwelick uit 1625 en De Trou-ringh uit 1637. Stukken die allerlei moraliserende opvoedende teksten bevatten, die pasten goed in het calvinistische Nederland. Allemaal op rijm, op zogenaamde Alexandrijn, twee keer zes lettergrepen met een bepaald ritme waardoor het makkelijk te onthouden is.”

‘Al draagt de aap een gouden ring, zo is het toch een lelijk ding’

Jacob Cats

Jacob Cats was bij het volk populair: zijn generatiegenoten Vondel, Hoofd, Bredro en Huygens keken een beetje op hem neer.

‘Al is de leugen wonder snel, de waerheyt achter-haelse wel’

Jacobs Cats

Cats was ondernemer, politicus, rechter én dichter. Voorlezers van Stichting Voorlezen lezen voor uit zijn werk tijdens het evenement Ode aan de Synode (2018-2019). In 1618 – 1619 vond de Dordtse Synode plaats en kwam de eerste bundel van Jacob Cats uit. Door evenement 400 jaar Synode wordt daarbij stil gestaan. In de Vogelbuurt kwam een ode aan Cats en zijn veelzijdigheid.

Jacob Cats overleed op 12 september 1660 in Den Haag, in het huis dat nu dienst doet als ambtswoning van de minister-president: het Catshuis.

Video: Stichting Voorlezen

 

Video: Welkom in de geschiedenis (NTR)