Er gelden steeds meer maatregelen en landelijke adviezen waarbinnen mondkapjes een belangrijk onderdeel vormen. Ook in Dordrecht gelden er steeds meer maatregelen. Gezien de besmettingscijfers ondertussen tot recordhoogtes stijgen, is het van groot belang dat iedereen die dit wil, zich ook aan deze regelgeving kan houden.

De gratis mondkapjes zijn voor inwoners die minder dan 130 procent van het minimumloon verdienen. Een inwoner zou niet moeten hoeven kiezen tussen de door hem gewenste veiligheidsmaatregel en zijn/haar eerste levensbehoeften. Deze wasbare mondkapjes worden verstrekt via Licht voor Dordt, Buurtwerk en het Sociaal Wijkteam.

Of de uit te delen mondkapjes lokaal gemaakt en/of lokaal ingekocht worden om onze lokale ondernemers te steunen is mij niet duidelijk. Op deze manier zouden twee belangrijke doelen met elkaar gecombineerd kunnen worden.