De groep heeft onder de naam Next Media heeft bij het Commissariaat voor de Media een zendmachtiging aangevraagd.

DORDRECHT. Nu is die machtiging, die in september verloopt, in handen van RTV Dordrecht. RTV Dordt heeft zelf ook een aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media.

Next media denkt meer te kunnen verdienen en goedkoper uit te zijn door televisie tijdelijk op een lager plan te zetten.

Wanneer meerdere partijen een aanvraag hebben ingediend, zoals nu dus het geval is, bepaalt de gemeente of er ze moeten samengaan of anderszins. Gezien het conflict tussen deze aanvragers lijkt dat een onmogelijke missie.