De gemeente plant honderd nieuwe bomen bij elke bevolkingsgroei met duizend bewoners. Maar naast de natuurlijke gebiedjes zijn er tachtig door Dordtenaren aangevraagde Jubileumbomen. Gezien de voorspelde groei van de gemeente richting 130.000 inwoners betekent dit dat er in de toekomst nóg eens rond de duizend nieuwe bomen bij komen.

We komen in het buitengebied mooie bomen tegen in rechte rijen. Ongerepte natuur niet zo ongerept als vaak gedacht. Je verwacht geweldige bomen te vinden in stadsparken. Maar je verwacht misschien niet dat je oude of ongebruikelijke bomen en struiken in de binnenstad zult vinden of 198 nieuwe bomen langs de luidruchtige N3.

Je zou niet verwachten dat Krispijn zogenoemde tiny forests, de Staart een kastanjetuin (arboretum) als thuisbasis heeft van ongewone bomen. En dat er enorme platanen zijn die binnen de beschermde poort in de tuin van Dordrechts Museum staan. Het is een boom die je in deze stad nauwelijks ziet en wel 300 tot 500 jaar kan leven.

Bomen verbinden mensen fysiek met de stad. Elke groeilaag die ze elk jaar aanbrengen, bevat een beetje lucht van dat jaar, omgezet in koolstof, en dus bevat de boom fysiek de jaren en jaren van het leven van de stad. Bomen hebben een psychologische en emotionele betekenis die we vaak niet eens beseffen totdat er een is gekapt.