Dordrecht in vroeger tijden. De hoek Krispijnseweg/Brouwersdijk, ca. 1960. Op de middenberm staat een telefooncel, het in 1932 ontworpen model door Leen van der Vlugt, die tevens de Van Nelle fabriek en Stadion Feijenoord ontwierp. Dit beigekleurige (en ook groene) model is in productie geweest van 1933 tot 1984 en heeft jarenlang het straatbeeld bepaald toen de mobiele telefonie nog slechts science fiction was. In 1934 kreeg Dordrecht de eerste telefooncellen, hoewel telefonie hier al rond 1882 zijn intrede deed. Het was echter kostbaar en alleen voor de rijken. De eerste telefooncel kwam op de Krommedijk. In een telefooncel kon je voor een dubbeltje rechtstreeks lokaal bellen. Voor interlocaal werd je, vaak foutief, doorverbonden door een telefoniste. Ook kwartjes en guldens werden geaccepteerd. Er werd echter weinig gebruik van gemaakt. Hoewel een wet tot 2008 een telefooncel op iedere 5000 inwoners verplichtte en Dordrecht er in 2000 zo’n 100 telde, nam het aantal snel af. In 2008 waren er nog maar 30, inmiddels driekantige groene hokjes, over. In 2015 nog 10. Het laatste exemplaar verdween eerder dit jaar van de Blaauwweg. Geen enkel ouderwets grijs exemplaar is er bewaard gebleven. De moderne technologie heeft de telefooncel definitief uit het straatbeeld verbannen.