ZWIJNDRECHT. Bij rioleringswerkzaamheden in de Bloemenbuurt zijn greppels, een kerkhofmuur en een kerkhof uit de late Middeleeuwen (tussen 1331 en 1500) gevonden. Bij de Lindtse kerk aan de Develweg troffen archeologen botten, vier menselijke skeletten én een complete grafkist.

De grafkist is nog in goede staat. Er ligt waarschijnlijk een kind in begraven. De kist wordt in zijn geheel gelicht, geopend en archeologisch onderzocht.

Eind vorige week werd het muurtje gevonden. Daarna zijn de werkzaamheden stilgelegd en is een archeoloog begonnen met nader onderzoek van de bodem, vertelt gemeentewoordvoerder Dirk Timmers. Eén van de skeletten die tijdens dat onderzoek werd gevonden, lag omgekeerd met het gezicht richting het middelpunt van de aarde. ,,De archeoloog vertelde dat misdadigers in de middeleeuwen op die manier werden begraven.”
De vondsten zijn door onderzoeksbureau RAAP uit Leiden meegenomen. Dat bureau stelt vast hoe oud de skeletten zijn, wat het geslacht is en doet onderzoek naar overige omstandigheden. ,,Met name naar de inhoud van het kistje zijn we benieuwd”, zegt Timmers. De kist is relatief klein en nog in goede staat. De kans is volgens de archeoloog groot dat daarin het skelet van een kind ligt.

Timmers zegt dat het geen verrassing is dat de vondsten werden gedaan in de omgeving van de Lindtse kerk. ,,Het was al bekend dat het archeologisch gezien een interessante plek is.” Wel zijn de vondsten volgens de woordvoerder bijzonder. ,,Zover ik het weet is het de eerste keer dat resten uit de middeleeuwen in Zwijndrecht worden gevonden.”

© Gemeente Zwijndrecht
Portefeuillehouder archeologie Robert Kreukniet: “De vondsten worden met grote archeologische zorgvuldigheid behandeld. De vindplaatsen kunnen niet behouden blijven. De rioleringswerkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd maar inmiddels weer hervat. Het zou kunnen dat dieper in de grond nog nieuwe vondsten worden gedaan. Om te voorkomen dat deze beschadigd raken, wordt voorzichtig te werk gegaan.