In Via Cultura Weekendmagazine Praat ontmoette Gertjan Kleinpaste Jan Willem Boezeman en Ad Bosch van Augustijnenhof over de ‘Canon van Dordrecht’.