HENDRIK-IDO-AMBACHT. Voor de 26e keer werd in de Crezéepolder de jaarlijkse wintervogel telling georganiseerd. Het is het oudste telproject van de vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsselmonde.

Elke winter vindt de telling plaats tussen oktober en maart, waarbij elke maand alle watervogels in verschillende gebieden op het eiland IJsselmonde worden geteld. De telresultaten worden opgestuurd naar Sovon, die alle gegevens uit heel Nederland verzamelt en hier landelijke overzichten van maakt. De Midwintertelling is de belangrijkste van het seizoen, omdat dan watervogels over bijna de hele wereld worden geteld (Europa, Afrika en Azië).

In totaal werden er meer dan 1100 vogels geteld, met als grootste aantallen 221 Grauwe ganzen, 138 Smienten, 100 Krakeenden, 234 Meerkoeten en 66 Grote Canadese ganzen.

De Natuurvereniging Eiland IJsselmonde inventariseert al meer dan 25 jaar de flora en fauna op het eiland IJsselmonde. In diverse gebieden verspreid over het eiland IJsselmonde wordt de stand van de flora en fauna in kaart gebracht. Daarnaast worden lezingen en excursies georganiseerd om mensen bij de natuur te betrekken.