HENDRIK-IDO-AMBACHT. HENDRIK-IDO-AMBACHT – De fractie van Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht maakt zich zorgen over de aanwezigheid van te veel C8 in het kraanwater van Ambacht.
Dit meldt Rijnmond.nl De fractie heeft hierover heeft deze fractie de volgende brief met vragen aan het College van B & W gestuurd:

“Geachte voorzitter van de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht. Naar aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad van 15 december 2016 ‘Oasen: Veel C8 in het kraanwater’ heeft de fractie van Gemeente Belangen de navolgende vragen:

– 1. Was het college – via informatie van Oasen – op de hoogte van de mogelijke nog steeds licht verhoogde waardes C8 in het kraanwater van Hendrik-Ido-Ambacht?
– 2. Is Oasen verplicht haar afnemers van kraanwater te informeren over de kwaliteit van dat kraanwater?
– 3. Uit het onderzoek van het RIVM bij Oasen blijkt dat het kraanwater bij het waterinlaadpunt van Hendrik-Ido-Ambacht sinds 1975 relatief hoge waardes C8 bevatte. Was het college hiervan op de hoogte?
– 4. Hoe gaat het college om met het gegeven van de mogelijke nog steeds licht verhoogde waardes C8 in het kraanwater van Hendrik-Ido-Ambacht?
– 5. Is het college voornemens het waterleidingsbedrijf Oasen hierop aan te spreken?
– 6. Gaat het college op korte termijn de Ambachtse inwoners informeren?gemeente-belangen