Home Provincie stelt ruim € 94 miljoen ter beschikking voor betere infrastructuur waaronder aanpak A15 Hans-Tanis-Drechtstedenbestuur-en-Floor-Vermeulen-gedeputeerde-Verkeer-en-Vervoer

Hans-Tanis-Drechtstedenbestuur-en-Floor-Vermeulen-gedeputeerde-Verkeer-en-Vervoer