Foto: Gertjan Kleinpaste

Een ronkend promotiefilmpje. Een coalitie-akkoord in een brochure alsof er een all inclusieve wordt aanprijst. De presentatie van de plannen van de nieuwe coalitie (VVD, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en CDA) had iets glamourus. Wie het gehele akkoord leest, weet dat er met nieuwe bezems net zo wordt geveegd als met oude bezems. Niet schoner. Niet beter. Niet slechter.

Vijf focuspunten voor de periode 2022-2026 en een motto: ‘Samen bouwen aan een groen en sterk Dordrecht’. Meer betaalbare woningen, een duurzame en groene stad, Bestaanszekerheid en gelijke kansen, Economische groei en een gezonde arbeidsmarkt en een veilige en leefbare stad. Ik denk dat je daarvoor van vrijwel iedereen de handen wel op elkaar krijgt voor een beleefd applaus.

Het akkoord mist echter de broodnodige concretisering. De meetbare doelstellingen. resultaten waaraan wethouders zich kunnen committeren en waarop de raad de komende vier jaar en de kiezers in maart 2026 dit nieuwe stadsbestuur op kunnen beoordelen. De ploeg die er straks zit, vormt waarschijnlijk een prima team. Ik twijfel er geen moment aan dat ze zich naar beste vermogen gaan inzetten voor de stad.

De weg die voor hen ligt is ‘a long and bumpy road’. Ze zullen de nodige uitdagingen tegenkomen. Ik wens hen daarbij wijsheid toe en succes. En bovenal het vermogen zich goed te verhouden tot de gemeenteraad, ondernemers, inwoners. Dat ‘participatie’ geen obligaat dingetje is. Een vinkje op de checklist van het werkproces. Ik hoop dat er echt een dialoog tot stand wordt gebracht en dat het stadskantoor al een beetje als het ‘huis van stad & regio’ gaat voelen. Waar iedereen zich welkom weet en waar gedacht wordt in kansen en mogelijkheden en niet in beperkingen, belemmeringen en beren op de weg.

A long and bumpy road. Ik wens het college een goede reis.