Foto: Gertjan Kleinpaste

Ik zit nog een beetje bij te komen. We waren gisteravond op bezoek bij een vriendin die in de Merwelanden hersteld van een behoorlijk ingrijpende operatie aan haar knie. Ze was er vandaag bij toeval – het telefoongesprek kreeg een bijzondere wending – achtergekomen dat de ‘geleende’ hulpmiddelen, waaronder een rolstoel thuis kosteloos worden verstrekt haar nu ineens geld kosten omdat ze niet thuis is. Je zou toch denken dat voorzieningen en hulpmiddelen gekoppeld zijn aan een kwaal en niet aan de plek waar je daarvan hersteld. Inmiddels is dit opgelost en was er een misverstand. De toeleverancier dacht dat onze vriendin permanent in Merwelanden werd geplaatst. Dat is gelukkig niet het geval. 

Vanavond buigt de gemeenteraadswerkgroep ‘Fysieke leefomgeving’ zich over een aspect van misschien wel de meest ingrijpende wetswijziging binnen het domein ruimtelijke ordening sinds jaren. De omgevingswet, waarvan de invoeringsdatum al een aantal keren is uitgesteld en die waarschijnlijk nogeens wordt uitgesteld, gaat een boel veranderen in de wereld van de bestemmingsplannen en bouwplannen.

Het onderdeel ‘participatie’ staat op de agenda. Toen ik de vergaderstukken las, zette ik er gisteren iets over op twitter: “Een dag vol overleg en eindelijk die tas vol te repareren schoenen naar de schoenmaker. Verder de gemeentelijke notitie over participatie binnen de omgevingswet gelezen en daarbij veel aan Madame Tussauds gedacht”.

De inspraak dreigt een wassen neus te worden. wie waarover en op welk moment nog iets mag zeggen over bouwplannen is een arbitraire en nauwelijks te doorgronden materie. De gemeentelijke notitie over de omgevingswet blonk al niet uit door helderheid, compactheid en toegankelijkheid voor de inwoners van onze mooie stad. Hoe de inspraak wordt geregeld roept ook echt vragen op.

Er zijn veel beren op de weg. Er bestaan de nodige voetangels en klemmen. Frustratie, misverstanden en de noodgreep van juridische procedures liggen op de loer. De gemeente Dordrecht heeft nu eenmaal geen heel goede reputatie als het erom gaat haar inwoners tijdig bij plannen te betrekken en echt serieus te nemen. Ik denk maar even aan wat recente voorbeelden: Schaerweide, de Leen Bakker locatie, de Woilwevershaven. Op een hoog abstractieniveau presenteert de gemeente prachtige plannen. Spoorzone, Stadspark XXL. Hoe concreter het daarna wordt, hoe meer de weerstand en de wrevel groeit.

Die schoenen die ik wegbracht, zijn nog wel te repareren. Met de plannen voor inspraak van inwoners van deze stad is dat lastiger vrees ik. De bespreking vanavond op het stadskantoor zal tijd en energie vergen. Of het plan erdoor komt? Met hangen en wurgen wellicht. De vraag is of een college van B&W dat inmiddels de stabiele meerderheid ontbeert op deze ingeslagen weg voort moet gaan. We gaan het zien.