DORDRECHT. Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Dordrecht wil nog eens 15 gebouwen en objecten in het Dordtse buitengebied aanwijzen als gemeentelijk monument. Het gaat vooral om woningen en schuren aan de Zeedijk/Wieldrechtse Zeedijk, gebouwd tussen 1885 en 1950. Bekende gebouwen zijn de twee voormalige kapiteinswoningen bij de Kop van ’t Land, waarin nu een vegetarisch restaurant en huiskamercafé zijn gevestigd. Ook het wachthuisje van de veerpont is kandidaat monument.

Eerder heeft de gemeente al 139 gebouwen en objecten als monument aangewezen, waaronder 61 kazematten en groepsschuilplaatsen en diverse bruggen, dammen, sluizen, bosmanmolens en griendketen. Bij de selectie van objecten en gebouwen heeft de gemeente samengewerkt met de Vereniging Oud-Dordrecht, de Natuur- en Vogelwacht, het Regionaal Archief Dordrecht, de Welstands- en Monumentencommissie en Wim van Wijk, auteur van diverse boeken over het buitengebied. De selectie is gebaseerd op verschillende waarden: archeologie, cultuurhistorie, architectuur, situering, en de unieke waarde voor Dordrecht.

In juni heeft de gemeente een informatieavond gehouden voor betrokkenen. De gemeente gaat nu alle eigenaren van de resterende 15 gebouwen en objecten informeren over het voornemen ze aan te wijzen als monument. Na behandeling van eventuele zienswijzen volgt de definitieve aanwijzing.

Met de aanwijzing van deze 15 monumenten is de uitbreiding van de monumentenlijst in het buitengebied afgerond. Dat geldt ook voor de binnenstad, de negentiende-eeuwse schil en Dubbeldam. Het college wil in 2017 beginnen met de inventarisatie van topmonumenten in de nieuwere Dordtse wijken. Dat kan gaan om oudere gebouwen die bewaard zijn bij de ontwikkeling van nieuwe wijken, maar ook om goede voorbeelden van architectuurstromingen in de 20e eeuw.

https://www.google.com/cbk?cb_client=maps_sv.tactile&output=report&image_key=!1e2!2sUcm8AJC34Am04Dv9hB1ObQ&hl=nl&gl=nl&cbp=1%2C325%2C%2C0%2C0