Foto: Gertjan Kleinpaste

Toen ik vanochtend (18 februari 2021) in dagblad Trouw het pleidooi van Brechtje Paardekooper las om een burgerraad in te stellen om te adviseren over de covid-aanpak werd in daar blij van. Brechtje ontmoette ik in het verleden wel eens in discussiegroepen of in denktank-achtige bijeenkomsten over politieke vernieuwing of over de manier waarop inwoners in land, landsdeel of stad meer zeggenschap zouden kunnen krijgen.

Het aanboren van de ‘wijsheid van de massa’ zou core-business moeten zijn voor de gevestigde politiek, de traditionele partijen, waartoe ik zowel conservatieve als progressieve stromingen reken. Het onderwerp is te belangrijk om aan populisten over te laten. Al was het maar omdat die ‘massa’ vaak verwarren met ‘volk’ en doorgaans denken dat zij zelf op voorhand wel weten hoe het volk ergens over denkt. Dat juist populisten bestuurlijke vernieuwing omarmen en hartstochtelijk voor bindende referenda pleiten, maakt gevestigde partijen eerder kopschuw dan enthousiast om zich ook met dit onderwerp bezig te houden.

David van Reybrouck scheef over politieke vernieuwing een aantal belangwekkende zaken. Één daarvan is om het kiezen (stemmen) te vervangen door loting. Een ander aspect is zijn pleidooi de massa actief mee te laten denken in besluitvormingsprocessen, omdat ‘de wijsheid van die massa’ leidt tot goede oplossingsrichtingen en een kokervisie voorkomt.

De representatieve democratie kent natuurlijk met 150 Tweede Kamer-leden of in Dordrecht met 39 gemeenteraadsleden ook iets van een massa, al is die door klontvorming (fracties) vervormd.

We kennen natuurlijk de energie waarmee Floor Ziegler en Teun Gautier – hem trof ik ook weleens in zo’n denktank – zich inzetten om ideeën en oplossingen voor vraagstukken op te halen bij een zo breed mogelijk samengestelde groep mensen. Hun ‘Stadmakers-concept’ is erop geënt.

Wat zou het mooi zijn als Dordrecht aan de vooravond van belangrijke ontwikkelingen in bijvoorbeeld de Spoorzone en de Dordtwijkzone volop zou inzetten op ontwikkelprocessen waarin de inwoners van de stad meedenken en meebeslissen over hoe hun Dordrecht er in de (nabije) toekomst uit zal zien. Hoe mooi zou het zijn als Dordrecht in gemeenteland trendsetter wordt bij het aanboren van de wijsheid van de massa.

Al ben ik bang dat er nog heel wat water door de Beneden Merwede, het Wantij, de Noord en de Oude Maas zal stromen voordat Dordrecht, op initiatief van haar gemeenteraad, haar inwoners optimaal betrekt bij de grote vraagstukken waarvoor de gemeente zich gesteld ziet.