Je wilt iets goeds, leuks doen voor je buurt. Je betrok al meerdere buurtgenoten. Maar hoe kun je dat betalen? Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan heel uiteenlopende sociale initiatieven. Op hun website vertellen ze wat de spelregels zijn.

Het moet dus in ieder geval gaan om de leefbaarheid in je buurt te bevorderen (van burenhulpdienst tot buurtmoestuin of…). Je wilt de mensen in je buurt bij elkaar brengen. Met vrijwillige inzet werk je mee aan een mooie samenleving.
De komende tijd geeft het Oranje Fonds vooral aandacht aan zaken als:
– ondersteuning van mensen in armoede of met schulden,
– aan projecten om mensen die kampen met gevoelens van eenzaamheid te betrekken (zeker kwetsbaren en ouderen),
– aan herstel van informele steun en zorg, bij mensen thuis en in de wijk / buurt.

Wil je meer weten? Wil je aanvraag doen bij het Oranje Fonds? Kijk dan eens op www.oranjefonds.nl/geld-aanvragen/algemene-richtlijnen.

Nog veel nieuws van het Oranje Fonds vind je in hun nieuwsbrief.