De gemeenteraad heeft de begroting 2022 vastgesteld. Hierin staat hoeveel geld de gemeente volgend jaar te besteden heeft en waaraan dat wordt uitgeven. Op een speciale website vind je alles terug over de begroting voor komend jaar.

“We blijven ons ook in 2022 inzetten voor een stad waarin inwoners graag wonen: een schone, groene stad met een goede bereikbaarheid en aandacht voor de mensen die dat nodig hebben”, zo laat de gemeente weten. “We werken ook verder aan de ambitieuze doelen die we ons hebben gesteld. Zoals de bouw van nieuwe woningen die zo van belang is voor de groei van de stad.”

Meer banen
De groei van het aantal banen blijft zeer belangrijk. Ondanks corona, blijft de gemeente streven naar 4.000 nieuwe banen. Daarbij wil de gemeente (ook nieuwe) bedrijven ondersteunen.
“Samen bouwen we aan een sterk, bruisend Dordrecht voor inwoners en ondernemers, nu en in de toekomst!”

De hele begroting kun je lezen op https://dordrecht.begroting-2022.nl/.