Elke dinsdagmiddag zijn er weer tientallen bezoekers bij de inloop van de Open Hof. Ze komen er voor de gezelligheid, om anderen te ontmoeten, voor taalles of uitleg over de computer. Of met vragen over formulieren. Bovendien zijn er sinds kort de beweeglessen (voor vrouwen). Reden genoeg voor taart voor de vrijwilligers die dat mogelijk maken.

Gemeentelijk directeur Gemma Smid bezoekt regelmatig groepen vrijwilligers die zich inzetten voor de stad. Ze brengt een lekkere taart mee. Ook de wijkmanager sluit aan (in Sterrenburg is dat Peter van der Linden). Het gesprek over het werk van de vrijwilligers volgt vanzelf. Gemma vind alle verhalen van de vrijwilligers erg belangrijk. Bovendien kan ze vertellen wat de gemeente doet en kan betekenen.

Ook dit bezoek aan de Open Hof was weer erg leuk. De vrijwilligers kregen er een groep vrienden bij. Samen blijven ze zich inzetten.