Coöperatie Drechtse Energie legt dit jaar zo’n 200 zonnepanelen op de daken van de Ontmoetingskerk in Sterrenburg. Op 21 september is daarover een voorlichtingsavond.

De zonnepanelen worden gerealiseerd binnen de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) van de overheid. Bewoners met postcode 3319 en omliggende postcodes kunnen deelnemen en inschrijven op certificaten voor de zonnepanelen. Op verzoek van de Ontmoetingskerk krijgen mensen uit de directe omgeving van de kerk voorrang.

De prijs van een deelnamecertificaat van 300 Wp zal circa € 330,- bedragen. Het betreft een éénmalige bijdrage voor de kosten van de installatie en toekomstig onderhoud. De investering van de deelnemer komt terug via de voor 15 jaar toegekende SCE-subsidie, aangevuld met een bijdrage uit de opbrengst van de opgewekte stroom. Coöperatie Drechtse Energie doet jaarlijks aan de leden een voorstel voor uitkering, gebaseerd op bovengenoemde inkomsten en aftrek van kosten.

250 kWh per certificaat
Met uw investering kunt u per certificaat elk jaar meer dan 250 kWh duurzame stroom opwekken en met ongeveer 12 van deze certificaten wordt het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden gedekt.
De looptijd van het project bedraagt 15 jaar. Wanneer u door omstandigheden uw certificaten wilt verkopen, zal de Coöperatie proberen om deze aan een ander lid over te doen. Als dit slaagt, krijgt u de actuele waarde van uw certificaten terug. Tot op heden is het altijd nog gelukt panelen of certificaten door te verkopen. Burgers van Dordrecht die wonen in of rond postcode 3319, (postcodes: 3312, 3315, 3318, 3319, 3328 en 3329)  kunnen deelnemen in dit project.

Al honderden panelen in de regio
Eerder heeft Coöperatie Drechtse Energie al succesvolle projecten Zon op Andermans Dak gerealiseerd, drie in Dordrecht met totaal 1319 zonnepanelen en 1 in Papendrecht met 558 zonnepanelen. Zie de info op drechtseenergie.nl/zonneparken.

Voorlichting
De voorlichtingsbijeenkomst is op dinsdagavond 21 september 2021, aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3 (eindpunt buslijn 5 en 7).
Aanmelden voor de voorlichtingsavond via het formulier op https://forms.gle/aYQT1Ycry6w3YMbw6.
Daar kun je al vrijblijvend aangeven voor hoeveel certificaten je belangstelling hebt. Van de voorlichtingsbijeenkomst komt er ook een livestream.