Het prijsplafond voor energie (gas en elektra) sluit niet aan bij huishoudens die een gezamenlijke gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting hebben. De regering wil deze groep ook helpen met de hoge energieprijzen. Er komt een vast bedrag per woning of wooneenheid. De woningcorporatie (Trivire), de VVE of verhuurder moet de tegemoetkoming voor de betrokken huishoudens aanvragen.

Het vaste bedrag is vergelijkbaar met de gemiddelde hoogte van de tegemoetkoming van het prijsplafond. Het definitieve bedrag en de startdatum zijn nog niet bekend. De regeling geldt wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.
De regeling geldt voor zelfstandige wooneenheden (bijvoorbeeld een flat of appartement),  maar ook voor onzelfstandige wooneenheden (bijvoorbeeld een kamer in een studentenhuis of bij een woonzorg-organisatie).
Het gaat om zo’n 700.000 huishoudens in ons land. Ook in Sterrenburg zijn er veel adressen die hier voor in aanmerking komen.

Bedrag los van gebruik energie
Er komt dus een vast bedrag. Dat betekent dat de hoogte van de tegemoetkoming los staat van het energieverbruik. De tegemoetkoming zal bestaan uit een vast bedrag voor collectieve externe warmte (zoals een warmtenet), of voor zelf geproduceerde warmte (zoals een collectieve gasketel) en voor collectieve elektriciteit.

Meer weten?
De regeling is dus niet definitief. de regering werkt daar aan. Meer info vind je op de website van het Rijk.

(op de foto de aanleg van het warmtenet in het noorden van Sterrenburg, afgelopen zomerperiode)