Last van de buren? Wat te doen? Er gebeurt niks strafbaars, maar ervaar je wel overlast. Zou ik daar samen met de buren uitkomen? Maar wat als je er samen geen oplossing vindt?

Neem dan zeker eens contact op met Buurtbemiddeling. Stuur een mail naar buurtbemiddeling@desocialebasis.nl en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer of bel naar (078) 750 89 00.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling brengt jou en de buren aan tafel. Samen ga je in gesprek en zoekt naar een oplossing die werkt. De bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers.
Juist de inzet van vrijwilligers bepaalt voor een groot deel het succes van Buurtbemiddeling. Ze zijn neutraal, spelen geen rechter en vellen geen oordeel. Ze proberen buren die onenigheid met elkaar hebben weer aan de praat te krijgen, zodat ze zelf tot een oplossing komen.

Zelf actief worden bij Buurtbemiddeling? Dat kan. Neem ook dan contact op via het mailadres of telefoonnummer hierboven.
Meer informatie vind je in de folder of op www.meeplus.nl/diensten/buurtbemiddeling.