Kunnen maatschappelijke organisaties (stichtingen, verenigingen, bewonersinitiatieven) en bedrijven elkaar vinden? Dat gaat weer blijken op 15 november 2021 bij de vierde editie van Beursvloer Dordrecht. Welke matches kunnen zij sluiten? 

Dordtse bedrijven kunnen heel veel betekenen voor organisaties in de stad die zich inzetten voor een leuke, goede samenleving. Maar dat geldt ook andersom. Wat hebben de Dordtse stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven te bieden aan het bedrijfsleven. Op Beursvloer Dordrecht gaat dat blijken.
Daar leggen alle deelnemende organisaties en bedrijven contact met elkaar. Samen versterken zij de Dordtse samenleving met ieder de eigen inzet van middelen, expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken. Aan al die matches tussen organisatie en bedrijf komt geen geld te pas. In de laatste editie zijn ruim 200 matches gesloten.

Wie doet er mee?
Iedereen kan een bijdrage leveren aan dit unieke event. Elk bedrijf en elke organisatie – ongeacht omvang, soort of sector – is welkom. Welke van de eigen mogelijkheden en kracht wil je inzetten?
Meer informatie is te krijgen via de contactpersoon van Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht, Mariska Wagner, 06-20 63 47 73 of info@stichtingmbodordrecht.nl.

Datum en plek
Maandag 15 november 2021, 19.00 – 21.00 uur
(19.30 uur de officiële opening)
Showroom Ames Audi Centrum Dordrecht, Mijlweg 33, Dordrecht
Zie ook www.beursvloerdordrecht.nl.