Scholen die hun speelplein willen vergroenen, kunnen daar hulp bij krijgen. Dordrecht heeft ook dit jaar een ontwerp- en uitvoeringregeling voor groenblauwe schoolpleinen (met aandacht voor groen en water). De bedragen die per plein kunnen worden aangevraagd, zijn ook verhoogd: maximaal € 40.000,-.

Een groen schoolplein biedt veel voordelen. Op een groenblauw schoolplein wordt het minder heet in de zomer. Groenblauwe elementen maken kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur en het klimaat. Er zijn ook minder tegels, zodat hevige regen niet voor wateroverlast zorgt en grondwater wordt aangevuld.
Ben je benieuwd naar de verlengde regeling en de voordelen van een groenblauw schoolplein? Lees dan verder op de website van groenblauw Dordrecht: https://groenblauwdordrecht.nl/nieuws/subsidieregeling-groenblauwe-schoolpleinen-verlengd/.