De forse stijging van de energieprijzen laat ook de aandacht voor energiearmoede ineens fors toenemen. “Volkomen terecht”, aldus de nieuwsbrief van Drechtse Stromen en Drechtse Energie. “Juist mensen met een laag inkomen wonen vaak in een oude, slecht geïsoleerde woning.” Wat dat betekent voor de kosten laat zich raden. Energiecoaches kunnen helpen.

Energiecoaches op bezoek
Drechtse Stromen werkt al sinds 2019 aan die aanpak met energiecoaches. Met ondersteuning van de provincie Zuid-Holland kon er afgelopen jaar worden gestart. Iedereen die moeite heeft de hoge energierekeningen te betalen, kan een beroep doen op de energiecoaches. Die komen op bezoek, geven advies en brengen kleine bespaarmaatregelen aan. De gemeente Dordrecht wil die aanpak ook ondersteunen: “Vanaf eind 2021 wordt deze aanpak op grotere schaal voortgezet”.

Extra hulp bij isolatie helpt beter
Met slimme maatregelen en extra isolatie wordt het energiegebruik lager. “Goed voor de portemonnee, voor het wooncomfort en voor het milieu. Wij vinden het jammer dat het Rijk vooral inzet op omlaag brengen van de energieprijzen in plaats van op energiebesparing door betere woningisolatie. Van de recente maatregelen gaat 2,5 miljard euro naar inkomenssteun en prijsverlaging en slechts 0,7 miljard naar extra hulp bij isolatie”, aldus de nieuwsbrief.

Meer op Rijnmond
Op de website van Rijnmond is een uitgebreid verhaal te lezen over de aanpak van projectleider Ifor Schrauwen van Drechtse Stromen.

Lees verder in de nieuwsbrief van Drechtse Stromen en Drechtse Energie?