Het bleek niet goed mogelijk tiny houses te plaatsen op de voormalige dierenweide aan de Mildenburg. Dat betekent dat de bloemenweide blijft. Buurtbewoners en iedereen die langs wandelt of fietst, kan genieten van de vele inheemse bloemensoorten.

De Stichting Tiny houses Drechtsteden vroeg of er hier ruimte zou zijn voor enkele tiny houses. Dat bleek om allerlei redenen toch erg moeilijk. Daarom blijft de groene strook aan de rand van de wijk een mooie bloemenweide.

Na een moeilijke start, is dat heel goed van de grond gekomen. Dat schrijft de gemeente in een brief aan de bewoners in dit buurtje. De bloemenzee trekt ook insecten, zoals vlinders en bijen. Dit past perfect in de wens van de gemeente naar meer biodiversiteit in het openbaar groen. Veel planten en dieren / insecten hebben het moeilijk in ons land. Dat verdient alle aandacht.

Wandelen tussen de bloemen
Natuurlijk blijft onderhoud nodig. Waar dat nodig is wordt gemaaid. Tussen de bloemen is een paadje gemaakt. Leuk om dan tussen alle kleuren en geuren te wandelen. De gemeente zal dat paadje open houden.