Komend jaar veranderen weer allerlei belastingregels. Belangrijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting, de verhoging van het opstaptarief van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de vliegbelasting. Ook wordt er een aantal regelingen afgeschaft. Wat betekent dat allemaal?

In het overzicht dat het ministerie van Financieën maakte is veel terug te vinden.

Nog eenvoudiger is de website wijzeringeldzaken.nl. Daarop vind je de pagina Wat betekent dit voor mij. Die laat zien wat veranderingen in de wetten en regels op 1 januari 2023 betekenen voor jouw portemonnee. Als je antwoord geeft op de vragen, krijg je een overzicht van maatregelen die voor jou van belang zijn.

Op 1 januari 2023 komt er bijvoorbeeld een prijsplafond voor de energierekening en stijgen bijvoorbeeld het minimumloon en de AOW. Wil je weten wat de veranderingen komend jaar voor jouw portemonnee betekenen? Vul dan snel de tool in.