Iets niet begrijpen overkomt iedereen weleens. Dat is normaal. En als we het weten, dan kunnen we zaken eenvoudiger maken. Daarom openen we van 30 juni tot en met 2 juli een Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken.

Iedere Dordtenaar kan hier een melding doen van een onbegrijpelijke zaak.
Bijvoorbeeld over een moeilijke brief. Of een lastige website. We gaan daar samen over in gesprek.

Dus denk jij weleens Huh? Wat bedoelt u? Meld het dan!
Op verschillende plaatsen in de stad staan meldpunten.
Meer informatie daarover vind je op www.huhwatbedoeltu.nl/dordrecht.
Hier kan je ook een digitale melding doen.