Te veel mensen raken besmet met corona. De overbelasting van de zorg groeit. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Dat betekent ook 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Dit was al een dringend advies, maar is vanaf 24 november 2021 weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hierop kunnen handhaven.

Ondernemers en beheerders van publieke ruimten zorgen ervoor dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Hiervoor zijn door de verschillende brancheorganisaties protocollen opgesteld.